Thong tin viec lamThông tin chiêu sinh

Thông tin chiêu sinh

Đăng ngày 03/06/2017 21:21:20
  • Thủ tục tham gia tuyển chọn phải có:

Hộ chiếu, kết quả khám sức khỏe, kết quả kiểm tra dấu vân tay theo quy định của nước tiếp nhận lao động, Lao động xác nhận đơn hàng sẽ tham gia, Công ty sắp đơn hàng, chờ caling visa, xin visa, lao động xuất cảnh.

  • Hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định người lao động phải làm gồm:

+ Đơn tự nguyện xin đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

+ Sơ yếu lý lịch của người lao động;

+ Bản cam kết khi đi làm việc ở nước ngoài;

+ Giấy cam kết bảo lãnh cua đại diện gia đình lao động.

  • Hồ sơ vay vốn Ngân hang gồm:

+ Giấy xác nhận tuyển dụng;

+ Bản cam kết trả nợ vốn vay Ngân hang;

+ Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký với Công ty;

+ Các văn bản khác theo quy định của Ngân hang khi người lao động vay vốn.

- Thanh lý hợp đồng khi lao động về nước vì bất kỳ lý do gì gồm các văn bản và quy định sau:

+ Người lao động có đầy đủ văn bản xác định lý do về nước, các chi phí khi về nước và người chi trả chi phí (do chủ sử dụng hay do người lao động chi trả);

+ Người lao động đến Công ty để thanh lý hợp đồng trong thời gian 01 tháng kể từ ngày về nước theo quy định tại hợp đồng đã ký với Công ty;

+ Hai Bên ký kết biên bản thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.